Na de bevalling

Na de bevalling
Naar huis

Als de bevalling normaal verloopt gaat u  binnen 24 uur na binnenkomst in het ziekenhuis weer naar huis, meestal  ook als er een medische reden was om in het ziekenhuis te bevallen.  Doorgaans gaat u 2 tot 3 uur na de bevalling dan weer naar huis. U kunt  gewoon met eigen vervoer of met een taxi naar huis*. 

Vergeet u dus niet om kleertjes mee te nemen  voor de baby. U brengt de kraamperiode thuis door met de hulp van een  kraamverzorgende. De kraamzorg dient u na de bevalling te bellen zodat u afspraken kan maken wanneer de  kraamverzorgende bij u thuis komt. Neem dus ook de papieren van de  kraamzorg mee naar het ziekenhuis. 

* Voor het vervoer van uw pasgeborene naar huis,  willen wij u attenderen op de volgende regelgeving, opgesteld door de  Koninklijke Landelijke Politiediensten:

Kinderen tot 12 jaar mogen niet voorin, mits  het kind zit in een voor hem/haar geschikt kinderbeveiligingsmiddel  zoals een maxi-cosi of een stoelverhoger, waarbij uit de  gebruiksaanwijzing blijkt of het middel geschikt is voor de voorstoel.  Het is gevaarlijk om een autostoeltje op de voorbank te plaatsen als er  een airbag bij de passagiers-stoel aanwezig is. Bij een aanrijding wordt  het stoeltje en

het kind tegen de leuning aangedrukt. Op  advies van de ANWB is het daarom aan te raden het stoeltje op de  achterbank te plaatsen. Kinderen moeten achterin vervoerd worden in een  voor hen geschikt kinder- beveiligingsmiddel mits aanwezig. Voor  kinderen t/m 3 jaar die achterin worden vervoerd terwijl daar geen  kinderbeveiligingsmiddel aanwezig is, is niets geregeld. Hier geldt de  eigen

verantwoordelijkheid van de  bestuurder/passagier. Als ouders een kind achter in de auto op de arm  vervoeren en er gordels in de auto aanwezig zijn, moet de volwassene  achterin in de gordel en het kind buiten de gordel op de arm. Bij een  eventueel ongeluk zou de gordel het kind anders ernstig kunnen  beschadigen tengevolge van de klemkracht.

Verblijf in het ziekenhuis

Soms is er een reden om wat langer in het  ziekenhuis te blijven, bijvoorbeeld omdat uw bloeddruk hoog was in de  zwangerschap,  of omdat de vliezen langer dan 24 uur voor de geboorte  van de baby gebroken waren of omdat de baby in het vruchtwater gepoept  had. 

Meestal wordt dan geadviseerd om 2 dagen na de  bevalling te blijven. Als u met een keizersnede bevallen bent blijft u  meestal 4 dagen in het ziekenhuis (dag van operatie is de eerste dag). U  brengt de kraamperiode dus alleen in het ziekenhuis door als hier na de  bevalling een medische reden voor is.

Soms weet u al in de zwangerschap of u na de  bevalling één of enkele dagen in het ziekenhuis moet blijven, soms wordt  dit pas duidelijk tijdens of na de bevalling. Uiteraard wordt dit met u  besproken.

De kraamzorg die u in het ziekenhuis ontvangt  gaan af van de kraamzorg uren die u thuis krijgt van de  kraamverzorgende. Neem daarom ook als u verblijft in het ziekenhuis  contact op met de kraamzorg om afspraken te maken over de resterende uren.

Ziekenhuis en kraamzorg thuis

Als de tijd tussen binnenkomst en ontslag  langer is dan 24 uur worden er minimaal 2 verpleegdagen in rekening  gebracht. Dit heeft gevolgen voor het aantal dagen dat u daarna thuis kraamzorg krijgt.

Nacontrole na de bevalling

Als de bevalling zonder problemen verlopen is,  is er in principe geen reden om een aantal weken na de bevalling  gecontroleerd te worden.

We merken echter wel dat veel vrouwen en  mannen het prettig vinden de bevalling nog eens rustig door te nemen.  Dit kan uiteraard altijd. Het is echter wel verstandig om dan een  afspraak te maken met degene die u in de zwangerschap begeleid heeft.  Hij of zij is immers op de hoogte van uw situatie. Als u dus een  afspraak maakt voor een na- controle, meldt dan wie u gecontroleerd  heeft. In een aantal gevallen is het echter medisch gezien ook zinvol om  na de bevalling nog een keer terug te komen, bijvoorbeeld na een  keizersnede, of omdat u te vroeg bent bevallen of omdat u een hoge  bloeddruk had in de zwangerschap. In dat geval zal een afspraak voor na-  controle met u besproken worden als u ontslagen wordt uit het ziekenhuis.

Nacontrole

Na de bevalling is het soms nodig om voor na-  controle op de polikliniek te komen. Dit kan om medische redenen zijn,  of omdat u dat zelf graag wilt. 

Vaak betekent dit één na- controle, daarna valt de zorg onder uw verwijzend arts/ huisarts. Hebt u een uitgebreide/ingrijpende behandeling gehad, dan zal de na- controle in veel gevallen intensiever zijn. U zult dan meerdere keren voor controle  moeten komen voordat u wordt terugverwezen naar uw eigen arts/ huisarts.

Na de bevalling
Naar huis

Als de bevalling normaal verloopt gaat u  binnen 24 uur na binnenkomst in het ziekenhuis weer naar huis, meestal  ook als er een medische reden was om in het ziekenhuis te bevallen.  Doorgaans gaat u 2 tot 3 uur na de bevalling dan weer naar huis. U kunt  gewoon met eigen vervoer of met een taxi naar huis*. 

Vergeet u dus niet om kleertjes mee te nemen  voor de baby. U brengt de kraamperiode thuis door met de hulp van een  kraamverzorgende. De kraamzorg dient u na de bevalling te bellen zodat u afspraken kan maken wanneer de  kraamverzorgende bij u thuis komt. Neem dus ook de papieren van de  kraamzorg mee naar het ziekenhuis. 

* Voor het vervoer van uw pasgeborene naar huis,  willen wij u attenderen op de volgende regelgeving, opgesteld door de  Koninklijke Landelijke Politiediensten:

Kinderen tot 12 jaar mogen niet voorin, mits  het kind zit in een voor hem/haar geschikt kinderbeveiligingsmiddel  zoals een maxi-cosi of een stoelverhoger, waarbij uit de  gebruiksaanwijzing blijkt of het middel geschikt is voor de voorstoel.  Het is gevaarlijk om een autostoeltje op de voorbank te plaatsen als er  een airbag bij de passagiers-stoel aanwezig is. Bij een aanrijding wordt  het stoeltje en

het kind tegen de leuning aangedrukt. Op  advies van de ANWB is het daarom aan te raden het stoeltje op de  achterbank te plaatsen. Kinderen moeten achterin vervoerd worden in een  voor hen geschikt kinder- beveiligingsmiddel mits aanwezig. Voor  kinderen t/m 3 jaar die achterin worden vervoerd terwijl daar geen  kinderbeveiligingsmiddel aanwezig is, is niets geregeld. Hier geldt de  eigen

verantwoordelijkheid van de  bestuurder/passagier. Als ouders een kind achter in de auto op de arm  vervoeren en er gordels in de auto aanwezig zijn, moet de volwassene  achterin in de gordel en het kind buiten de gordel op de arm. Bij een  eventueel ongeluk zou de gordel het kind anders ernstig kunnen  beschadigen tengevolge van de klemkracht.

Ziekenhuis en kraamzorg thuis

Als de tijd tussen binnenkomst en ontslag  langer is dan 24 uur worden er minimaal 2 verpleegdagen in rekening  gebracht. Dit heeft gevolgen voor het aantal dagen dat u daarna thuis kraamzorg krijgt.

Nacontrole na de bevalling

Als de bevalling zonder problemen verlopen is,  is er in principe geen reden om een aantal weken na de bevalling  gecontroleerd te worden.

We merken echter wel dat veel vrouwen en  mannen het prettig vinden de bevalling nog eens rustig door te nemen.  Dit kan uiteraard altijd. Het is echter wel verstandig om dan een  afspraak te maken met degene die u in de zwangerschap begeleid heeft.  Hij of zij is immers op de hoogte van uw situatie. Als u dus een  afspraak maakt voor een na- controle, meldt dan wie u gecontroleerd  heeft. In een aantal gevallen is het echter medisch gezien ook zinvol om  na de bevalling nog een keer terug te komen, bijvoorbeeld na een  keizersnede, of omdat u te vroeg bent bevallen of omdat u een hoge  bloeddruk had in de zwangerschap. In dat geval zal een afspraak voor na-  controle met u besproken worden als u ontslagen wordt uit het ziekenhuis.

Nacontrole

Na de bevalling is het soms nodig om voor na-  controle op de polikliniek te komen. Dit kan om medische redenen zijn,  of omdat u dat zelf graag wilt. 

Vaak betekent dit één na- controle, daarna valt de zorg onder uw verwijzend arts/ huisarts. Hebt u een uitgebreide/ingrijpende behandeling gehad, dan zal de na- controle in veel gevallen intensiever zijn. U zult dan meerdere keren voor controle  moeten komen voordat u wordt terugverwezen naar uw eigen arts/ huisarts.

Verblijf in het ziekenhuis

Soms is er een reden om wat langer in het  ziekenhuis te blijven, bijvoorbeeld omdat uw bloeddruk hoog was in de  zwangerschap,  of omdat de vliezen langer dan 24 uur voor de geboorte  van de baby gebroken waren of omdat de baby in het vruchtwater gepoept  had. 

Meestal wordt dan geadviseerd om 2 dagen na de  bevalling te blijven. Als u met een keizersnede bevallen bent blijft u  meestal 4 dagen in het ziekenhuis (dag van operatie is de eerste dag). U  brengt de kraamperiode dus alleen in het ziekenhuis door als hier na de  bevalling een medische reden voor is.

Soms weet u al in de zwangerschap of u na de  bevalling één of enkele dagen in het ziekenhuis moet blijven, soms wordt  dit pas duidelijk tijdens of na de bevalling. Uiteraard wordt dit met u  besproken.

De kraamzorg die u in het ziekenhuis ontvangt  gaan af van de kraamzorg uren die u thuis krijgt van de  kraamverzorgende. Neem daarom ook als u verblijft in het ziekenhuis  contact op met de kraamzorg om afspraken te maken over de resterende uren.

Over ons

'De beste zorg voor nu en in de toekomst'Omdat ieder mens de beste zorg verdient, legt het UMC Utrecht de lat voortdurend hoog. Het resultaat: vernieuwende, toonaangevende behandelingen die beantwoorden aan de zorgbehoeften van nu en de toekomst. De bijzondere kennis die hiervoor nodig is, ontwikkelen we samen met patiënten(organisaties) en diverse partners. In teamverband werken we aan oplossingen voor grote, medische vraagstukken. Per individuele patiënt wordt gekeken welke behandeling bij hem of haar past. Alles wat wij doen, is erop gericht om mensen gezond te maken en te houden. En waar mogelijk ziekte te voorkomen.

Contact

U kunt algemene informatie opvragen over
het UMC Utrecht via:

E-mail info@umcutrecht.nl of via
Telefoonnummer 088 75 555 55
Website www.umcutrecht.nl

of vul het contactformulier hieronder in:
Vul je naam in
Vul een correct e-mailadres in
Vul een opmerking in
Bedankt, je bericht is verzonden.
Er ging iets mis met het verzenden van het formulier. Probeer het opnieuw.

Zoeken

Zoek via een zoekterm naar een pagina binnen deze publicatie.
Vul minimaal 3 karakters in.

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.